home     De site |  De subsidieregeling |  Initiatiefnemers |  Participerende bedrijven |  Contact |  Wetsalt in de pers

Opening Wetsalt

Minister van Economische Zaken Van der Hoeven heeft op 2 juni de ontziltingsdemosite Wetsalt in Harlingen geopend. Deze demosite is een initiatief van Wetsus en Frisia Zout en is mede tot stand gekomen met subsidies van het samenwerkingsverband Noord Nederland (EZ/Kompas), EFRO?en de Provinsje Frysl? Op de demosite kan innovatieve watertechnologie in praktijk getest en gedemonstreerd worden. De site past in de EZ-programma Pieken in de Delta en het Innovatieprogramma Watertechnologie en koppelt daarmee het beleid voor regionale economische ontwikkeling aan het nationale innovatiebeleid.

De opening vond plaats aan het eind van een mini-symposium rondom Ontzilting en Blue Energy. Onder prachtige weersomstandigheden werd een wandeling naar de site gemaakt, waarna de minister de opening verrichtte.