home     De site |  De subsidieregeling |  Initiatiefnemers |  Participerende bedrijven |  Contact |  Wetsalt in de pers

Contact

Heeft u interesse in een plek op de site neem dan contact op met:

Wetsus (www.wetsus.nl)

Heleen Sombekke
Agora 1 / Postbus 1113
8900CC Leeuwarden
058 - 2843000

Voor vragen omtrent de onderzoekssite (voorziening, waterkwaliteit etc.) kunt u terecht bij:

Frisia Zout B.V. (www.esco-salt.com)

Johan Weewer
Lange Lijnbaan 15
8861 NW HARLINGEN
0517 - 492456