home     De site |  De subsidieregeling |  Initiatiefnemers |  Participerende bedrijven |  Contact |  Wetsalt in de pers

De Site

Op de demonstratiesite is plek voor 4 bedrijven om technologieŽn te demonstreren op het gebied van ontzilting en Blue Energy. Op alle 4 de plekken zijn 4 watersoorten beschikbaar.
Het gaat om:
  • Zeewater
  • Condensaat
  • Purge (zeer zoute stroom)
  • Kanaalwater (oppervlaktewater Van Harinxmakanaal)
Voor de kwaliteitsgegevens zie hieronder.
Van elke stroom is in totaal 40 m³/uur beschikbaar.


De site van Frisia Zout B.V. te Harlingen met de plaats voor de demonstratie site.


Het zoutwinningsproces zoals dat bij Frisia Zout B.V plaats vindt is in onderstaand schema weergegeven. In het processchema zijn de beschikbare water stromen voor de demonstratiesite vet gedrukt weergegeven. Deze stromen zijn met een flow van 40 m3/uur beschikbaar voor de demonstratie site.

Processchema Frisia Zout B.V te Harlingen:
Karakteristieken diverse waterstromen


Stroom Temperatuur (įC) pH (-) NaCl (g/l) Overig

Kanaalwater 7.4 - 8.2 0.2 - 5 Oppervlakte water uit van Harinxmakanaal
Condensaat 40 zeer schoon 'dood' water
Purgeflow 50  11.8 - 12.5   290 - 310  SO4: 3.5 - 6.6 g/L
K: 1 - 2.2 g/L
Zeekoelwater max. 30 ~ 8.8 25 plus overige bestanddelen zeewater


Er zijn meer gedetailleerde meetgegevens van de stromen beschikbaar, u kunt die opvragen bij Johan Weewer, Frisia Zout B.V.