home     De site |  De subsidieregeling |  Initiatiefnemers |  Participerende bedrijven |  Contact |  Wetsalt in de pers

Initiatiefnemers

Frisia Zout B.V. (www.esco-salt.com)
De Harlinger zoutfabriek, Frisia Zout BV, is onderdeel van Esco, European Salt Company. Frisia Zout zetelt sinds 2000 in Harlingen en produceert jaarlijks ca. 1 miljoen ton hoogwaardig vacuŁmzout voor met name toepassing in de chemie en voedingsindustrie. Als onderdeel van de grootste Europese zoutproducent draagt Frisia Zout belangrijk bij aan het invullen van de zoutbehoefte in Nederland en BelgiŽ. Veel aandacht wordt gegeven aan de langetermijn ontwikkeling en samenwerking in de regio. Daarom is Frisia Zout ook trots dat zij het zeer innovatieve onderzoek rondom het thema zout in Friesland kan ondersteunen. Als grote energieverbruiker heeft Frisia Zout vooral veel belangstelling voor onderzoek naar Blue Energy. Bij het Blue Energy-proces wordt door het mengen van zoet en zout water op volstrekt duurzame wijze elektriciteit opgewekt. De locatie van Frisia Zout in de Harlinger haven, in de nabijheid van zoet en zout water, leent zich bij uitstek om dit proces in de praktijk te gaan onderzoeken. In een periode van 5 tot 10 jaar worden resultaten verwacht die in de onderneming kunnen worden ingezet voor een duurzamere wijze van produceren.

Wetsus, Centre for Sustainable Water Technology (www.wetsus.nl)
Wetsus, is een onderzoeksinstituut waarin de krachten van het bedrijfsleven en vooraanstaande kennisinstellingen zijn gebundeld. Wereldwijd is sprake van een groeiend watertekort. Wetsus richt zich op de ontwikkeling van nieuwe technologieŽn op het gebied van duurzaam water. De meerwaarde van het instituut ligt in de multidisciplinaire aanpak van biotechnologie en scheidingstechnologie. Het onderzoeksprogramma vormt de kern van de activiteiten van Wetsus. Het onderzoeksprogramma is verdeeld in diverse thema's. Binnen de thema's zijn specifieke researchprojecten gedefinieerd, die door promovendi van de drie participerende universiteiten (Wageningen, Twente en Delft) als vierjarige promotieonderzoeken worden uitgevoerd. Daarnaast participeert Wetsus in een aantal demonstratieprojecten in de regio